Salonregels/Algemene Voorwaarden

Niny's Nails hanteert een aantal regels in de salon. Voor een prettige samenwerking en goede uitvoering van de werkzaamheden is het dan ook belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

 

Verhindering:
Bij verhindering graag 24 uur van te voren uw afspraak afzeggen. Indien afzegging niet tijdig gebeurd wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Afmeldingen kunnen telefonisch of via Whatsapp gedaan worden.


Kom op tijd:
Er wordt van u verwacht dat u tijdig op uw afspraak verschijnt. Bent u minimaal 15 minuten te laat dan wordt u verzocht een nieuwe afspraak te maken zodat de afspraken na u gewoon op tijd kunnen plaatsvinden. Voor de gereserveerde tijd zal er wel 50 % van de behandeling in rekening gebracht worden. Kom dus liever iets te vroeg!


Eten & Roken:
Er mag tijdens de behandeling niet gegeten of worden gerookt. Dit is om ervoor te zorgen dat er geen vettigheid op de nagels komen.

 

Kinderen en Dieren:
Het is niet toegestaan om kinderen of dieren mee te nemen. Dit i.v.m. ruimte, hygiëne en gevaarlijke stoffen waar mee gewerkt wordt.

 

​Gebruik van uw mobiele telefoon:
Is niet gewenst omdat dit kan hinderen tijdens de behandeling.

 

Nail art:
Indien er een voorbeeld wordt getoond van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van een cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Niny's Nails. Indien u de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden .

Betaling:
De betalingen dienen voor elke behandeling CONTANT voldaan te worden. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. eventuele prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon kenbaar worden gemaakt.

 

Aansprakelijkheid:
Niny's Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist gebruik van uw nagels en onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

Persoonsgegevens & privacy:
Persoonlijke gegevens van de cliënt zal Niny's Nails behandelen volgens de richtlijnen van Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens noodzakelijk zijn voor het opstellen van een behandelplan dan wel behandeling, dit dient cliënt redelijkerwijs te begrijpen. Niny's Nails zal gegevens van de cliënt nooit verkopen of doorgeven aan derden.

 

Geheimhouding:
Niny's Nails verplicht haarzelf alle informatie dat vertrouwelijk wordt gegeven tijdens een behandeling geheim te houden. Deze geheimhouding vervalt zodra Niny's Nails verplicht wordt, op grond van een wettelijke of rechterlijke uitspraak de informatie aan derden te verstrekken.